• Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials

Meet Outstanding Toppers - AIEEE

SUMANTH P. KHEBBANI
RANK :900
MANASA H.G
RANK:835
SANJAY . V
RANK: 814
PRAVEEN GOUDA S. PATIL
RANK: 771
SHRIKANTH S. KAMATH
RANK: 727
SHREYA
RANK: 679
MANASA BHAT .K.I
RANK: 590
RIDHIMA NAIK
RANK: 570
MADHUKESH
RANK: 560
ASHISH RAO
RANK: 491
SRINIDHI R
RANK: 420
JAYADEV
RANK: 408

view more

Meet Outstanding Toppers - CET

NITHIN KRISHNA RAJ K
M-27,     E – 84
SHRIDHAR R PATTAR
M-49
CHAITHANYA KRISHNA SHARMA
M-66,     E – 230
SACHIN KRISHNA RAJ K
M-4, E – 98
ARUN KUMAR P.M.
M-30, E-385
NAVANEESH KUMAR B
E-96
ANUJNA K
M-81
PRITHESH KUMAR . N
ENGG - 14
MEDICAL - 2 
KIRAN . A
ENGG - 7
MEDICAL - 30
SHRUTHI
ENGG: 24
SRINIDHI R
ENGG - 27
SHASHANK
ENGG-31  
MEDICAL-85

view more

Meet Outstanding Toppers - PUC

PRATHISHTA TP
Physics –99
Chemistry –92 
Electronics -97

PRAJNA KARANTH P
Physics –98
Chemistry –99  
Mathematics –99 
Computer Sc - 96
PRUTHVI CH
Physics – 90
Chemistry – 99


SUHRITH D
Physics –96
Chemistry –96 
Mathematics –97 
Electronics -99
FUZAIL MOHAMMED DEEN
Physics –93
Chemistry –99  
Biology -98
NIDHISH H SHETTY
Physics –95
Chemistry –94  
Mathematics –99 
Electronics- 97
PRITHVI S SHETTY
Physics –97
Chemistry –99 
Biology -98

PRATHIBHA M
Physics – 97
Chemistry – 95
Mathematics –95 
Computer Sc -99
PAVAN BHAT P
Physics –95
Mathematics –98 
Electronics -99

HANNAH MARIYAM
Physics –95
Chemistry –98   
Biology -99

RUPEL VALLEN GONSALVES
Physics –97
Mathematics –99 
Electronics -97
PRATHVI RAO
Physics –97
Chemistry –96  
Mathematics –99 
Computer Sc -94

view more